Aarhus Jazz Festival


ARKIV


Vælg år:


Tilbage til oversigt


 

The House Festival – Kasper Staub Trio (DK)

The House Festival ? Kasper Staub Trio

18/07/2018

18:00
Entré Kr. 60
Entre info
Billet købes i døren eller i forsalg.

Koncertsted

Spanien 19B
Kunstnerisk Værksted
Spanien 19B
8000 Aarhus C
(+45) 60 15 75 36
edlundmariaisabel@gmail.com
Vis på Kort

Arrangør

The House - Spanien 19B
(+45) 60 15 75 36
www.spanien19b.dk

Genre

Modern

The House Festival – Kasper Staub Trio (DK)

Musik, der overskrider konventionelle genreskel



De tre unge musikere har i løbet af de seks år, trioen har eksisteret, fundet frem til deres helt egen sound og musikalske æstetik.



Trioen er blevet sammenlignet med alt fra Carl Nielsens sagtmodighed over Jan Johanssons folklorisme til Paul Bleys free jazz, og trioen sætter en ære i at lade kompositoriske og instrumentale inspirationer gå på tværs af konventionelle genreskel.



“Denne plade forsvinder ikke i mængden, den ligner ikke andre danske trioplader og tak for det! Bag det til tider fnuglette spil er der en kompositorisk tyngde, der får musikken til, at blive hængende i min hukommelse længe. Kasper Staub Trio er et særdeles velkomment og frisk indspark på den danske klavertrioscene.”

(Om trioens debutplade fra 2012 – af Niels Overgaard, jazznyt.blogspot.dk).



The House er en ny festival i Aarhus, der foregår i en gammel, rå værkstedsbygning, som tidligere var en smedje til byens gasværk. Her præsenteres en række musikere, som deltager på baggrund af deres musikalske idéer og bedrifter snarere end genre. En del af de opførte værker vil være komponerede, andre improviserede. Håbet er at kunne bidrage til at lade genrer og kunstarter inspirere hinanden.




Music that crosses conventional barriers of genre



During the six years that the trio has existed, the three young musicians have found their very own sound and musical aesthetics.



The trio has been compared to everything from Carl Nielsen's meekness to Jan Johansson's folklore and Paul Bley's free jazz. Det trio takes pride in letting its compositions and instrumental inspirations cross the conventional barriers of genre.



'This record doesn't disappear in the crowd, it doesn't resemble other Danish trio records and thanks God for that! Behind the at times feather light playing style lies a compositional gravity that makes the music memorable for quite a while. Kasper Staub Trio is a particularly welcome and refreshing addition to the Danish piano trio scene.'

(On the trio's debut album from 2012 - by Niels Overgaard, jazznyt.blogspot.dk).



The House is a new festival in Aarhus that takes place in an old, rustical workshop that used to be a smithy in the town’s gasworks. Here, there will be a lineup of musicians who have been featured based on their musical ideas and accomplishments rather than their genre. Some of the tunes will be composed and others improvised. The idea is to allow genres and art forms to inspire each other.


Line-up

Kasper Staub (p), Jens Mikkel Madsen (b), Anders Vestergaard (drm)




Tilbage til oversigt